İş

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 100 milyar lira kaynak aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem felaketi sonrası atılan adımlar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, ilk etapta 100 milyar liralık kaynağın kurumların kullanımına aktarıldığı belirtilirken, KGF takviye paketinin 350 milyar liraya çıkarıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, çok sayıda ödeme ve yükümlülüğün ertelendiği belirtilirken, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 bin liralık nakit bazında bağış yapılacağı açıklandı. .

Depremden etkilenen bölgelerde yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi için alınan tedbirler şöyle:

*Depremin yaralarını sarmak ve depremde zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sürekli iletişim halinde olup, acil nakit talepleri tarafımızca karşılanmaktadır. vakit kaybetmeden Bakanlığımız

* Başta bütçemiz olmak üzere tüm kamu kaynakları sonuna kadar kullanılacaktır. İlk etapta kurumlarımızın kullanımına 100 milyar TL kaynak tahsis edilmiş olup, ihtiyaç duyulan tüm alanlara kaynak aktarımına devam edilecektir.

* Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı hastanelerine aktarılacak kaynaklar gündeme getirildi. Bu ay 7.5 milyar TL daha nakit transfer yapılacak.

*Şu ana kadar AFAD’ın talebi üzerine yaklaşık 12 milyar TL nakit transferi yapılmıştır.

*Kamu çalışanlarının ve emeklilerin şubat ayı maaşları peşin ödenmiştir.

* Depremde zarar gören ailelerimizin her birine 10.000 TL, taşınanlara 15.000 TL bağışlıyoruz. Zelzele bölgesindeki illere kendi araçlarıyla giden vatandaşlarımızın akaryakıt giderlerini biz karşılıyoruz.

*Konteyner kentler dışında barınacak vatandaşlarımız için; Kiracılara aylık 3 bin TL, ev sahiplerine aylık 5 bin TL kira yardımı yapılacak.

*Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 100.000 TL nakit yardımda bulunacağız.

*Deprem sonrası dönemde Hazine Takviyeli Kefalet Sistemi kapsamında daha fazla şirketin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yakın vadede 250 milyar TL olarak açıkladığımız KGF paketi Ülkemiz genelindeki depremin ekonomik faaliyet ve ticari işletmeler üzerindeki etkisi 100 milyar TL artarak 350 milyar TL’ye çıktı. çıkardık.

*Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için Hazine Takviyeli Kefalet Sistemi kapsamında; 10 milyar TL kefalet limiti, yaklaşık 11,3 milyar TL kredi hacmi ve en fazla 12 ay ödemesiz olmak üzere en fazla 60 ay vadeli, 10 milyar TL kefalet limiti ile yaklaşık 11,2 milyar TL kredi. En fazla 36 ay ödemesiz olmak üzere en fazla 120 ay vadeli Shake Zone Yatırım Temel Paketini hazırlayarak devreye aldık. Operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ödemelere geçilecektir.

*Deprem bölgesinde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında kredi kullanmış olan işletmelerden; Yapılandırma kartı 31.12.2023 tarihine kadar alınmayacaktır.

*Deprem nedeniyle işyeri ve/veya iş yeri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımıza Halk Bankası tarafından yapılan Hazine faiz destekli kredi ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

* Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerimizin Hazine faiz destekli kredilerini faizsiz 1 yıl erteliyoruz.

* Çiftçilerimize büyükbaş (sığır, manda) hayvan başına 500 TL, küçükbaş (koyun, keçi) hayvan başına 50 TL yem tabanı veriyoruz.

*Deprem bölgesindeki çiftçilerimize mazot ve gübre tabanlarını bire bir vermek yerine nakit olarak ödüyoruz.

*Sigortalılarımızın çalışma hayatından uzak kalabilecekleri bu kesintili dönemde, depremin işgücü piyasasına verebileceği zararlar öngörülerek, bölgesel kriz nedeniyle kısa çalışma başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Ayrıca olağanüstü hal ilan edilen illerde Kısa Çalışma Ödeneği koşullarını sağlayamayan kişilere Peşin Fiyat Esası verilecektir. Ancak istihdamı korumak amacıyla olağanüstü hal süresince sınırlı haller dışında iş akdinin feshi yasağı getirilmiştir.

* Afet bölgesi ilan edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza un ve benzeri besin maddelerinin bağışlanmasına yönelik çalışmalar ilk etapta 3 ay içerisinde başlatıldı.

*Deprem tarihinin prestijinden dolayı bu illerdeki mükelleflerin 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasındaki vergi yükümlülükleri ertelenmiştir.

*Mücbir sebep sona erdiğinde;

Beyanname ve beyannamelerin verilme süresi 15 Ağustos 2023, bu beyanname ve beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Halen yürürlükte olan 7256 ve 7326 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 tarihlerinde ödenecek taksitlerin ödeme koşulları; Mücbir sebep durumunun sona erme tarihinden sonra Ağustos, Ekim ve Aralık 2023’e kadar uzatılmıştır.

Mücbir sebeplerin ortaya çıktığı tarihlerden önce tahakkuk ettirilen her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

*Diğer taraftan; Bu kapsamdaki mükellefler, 2023 yılının ilk kesintili vergi transferi için geçici vergi beyannamesi alamayacak.

*Ayrıca deprem bölgesindeki borçluların vergi dairelerine olan borçları da faizsiz olarak en fazla 24 ay taksitle ödenecek.

*Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyaları için AFAD ve ilgili diğer genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, Türk Kızılayı, kamu yararına çalışan dernekler ve vergiden muaf vakıflara yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir. gelir ve kurumlar vergisi matrahından. .

* Listelenen kurumlara yapılacak bedelsiz bağış ve yardımlardan KDV hesaplanmayacak olup, bağışa konu mallar üzerinden doğan KDV de işletmeler tarafından indirime tabi tutulabilecektir.

*Bu bağışlar için sayılan idareler ile bağışçılar arasında düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

*İl AFAD müdürlüklerinin koordinasyonunda depremden etkilenen bireylere ücretsiz konaklama hizmeti veren işletmelerden KDV ve Konaklama Vergisi alınmayacağına dair genelge yayınlanarak kurumumuza duyurulmuştur. bedelsiz olarak söz konusu hizmet için yapılan ödemeler, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

*Prefabrik yapı ve konteynerlerin (montaj ve montaj işleri dahil) tesliminde katma değer vergisi oranı 2023 yılı sonuna kadar yüzde 1’e düşürülmüştür.

*Özellikle depremzedelerin acil ihtiyaç duyacağı işlerde haksız zam yapan mükellefler hakkında çalışma başlatıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi ve sonrasında toplam 586 mükellefin söz konusu işlerin fiyatlarında haksız fiyat artışı yaptığı belirlendi.

*Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın bankalar, finans kuruluşları ve diğer yükümlüler nezdinde yürütülecek işlemlerde kimliklerinin tespitini kolaylaştırmak amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

* Deprem bölgesinde konutu/işyeri/hesabı bulunan yatırımcılar için mevzuatta öngörülen kurallarda esneklik sağlanmıştır.

*Halka açık şirketlerin bağış yapabilmesinin temeli esnetilmiş olup, aracı kurumlar tarafından yapılan bağışlar mevzuatla belirlenen üst sınırın dışında tutulmuştur.

Hisseleri borsada işlem gören bağlı ortaklıkların hisse geri alım süreçleri kolaylaştırılmıştır.

Hisseleri borsada işlem gören bağlı ortaklıkların ortak satışlarında bilgi formu düzenleme kuralı %10’dan %3’e düşürüldü.

Merkezi Zelzele Bölgesi’nde bulunan sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 2022 yılı finansal raporlarını açıklamaları için gereken süreler uzatıldı.

*6 Şubat 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da açığa satış işlemleri yasaklanmıştır. Borsa ile hisse senedi ve hisse senedine endeksli türev piyasalardaki işlemlere 8 Şubat 2023 saat 11:00’de 5 iş günü gecikmeli olarak (14 Şubat 2023 akşamına kadar) ara verilmiştir. 8 Şubat 2023 tarihinde yürütülen tüm işlemlerin iptaline karar verildi.

*Borsa İstanbul 14 Şubat 2023 tarihinde yeni tedbirleri açıklamıştır. Bu kapsamda, hisse senedi ve endeks türev piyasalarında hisse senedi ve endeks türev piyasalarında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve tedbir indirimine izin verilmemesine karar verilmiştir. Piyasa ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP). Ayrıca geri alım yapan şirketler için yeni bir endeks hesaplanması uygun görüldü.

* Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı portföyünde yer alan fonlara ilişkin kısıtlamalarda Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hisse senedi lehine esneklik sağlanmıştır.

*Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, deprem felaketi sonrası vatandaşların borçlarına esneklik sağlamak amacıyla ilave tedbirleri içeren Kurul Kararı yayınladı.

*Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye İştirak Bankalar Birliği, bankalara olan veya 6 ay vadeli borçlarının bugünden itibaren 6 ay sonrasına ertelenmesine ve müşterilere ek kolaylıklar sağlanmasına karar vermiştir. Ayrıca anlaşmalı ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsil edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca Risk Merkezi, zorlayıcı durumun yaşandığı şubede ikamet/iş adresi veya hesabı bulunan müşterilerin kredi riski, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerinin zorlayıcı durum düzenlemesi.

*TCMB, deprem bölgesinde yer alan illerdeki firmalara 6 Şubat-30 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında ihracat ve reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredilerinin geri ödemelerinde 180 güne kadar faizsiz vade imkanı tanıdı. Ayrıca deprem öncesi kullanılan bu kredilere 6 aylık ek sözleşme kapatma süresi verildi. Bankalara deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret talep edilmemesi talimatı verildi. Zelzele bölgesi sakinlerinin 6 Şubat prestiji ile vadesi gelen veya 6 ay içinde vadesi dolan kredilerinin ertelenmesi durumunda teminat tesis ve zorunlu karşılık kriterlerinden muaf tutulmalarına, KOBİ kredilerinde harcama karşılığı belge uygulamasına tabi tutulmaması. satılmasına izin verildi.

*Olağanüstü Hal ilan edilen illerde vatandaşlarımızın sigortalılıktan mahrum kalmaması için Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ivedilikle gerekli tedbirler alınmıştır. Bu içerikte; Türkiye genelinde OHAL sona erene kadar sigorta acenteleri ve eksperlerinin bölgede hasar raporlarını kesintisiz olarak devam ettirebilmeleri için kesintili kolaylık sağlanmıştır.

*Sigorta hasar ihbar hatlarına ek olarak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) tarafından özgün bir iletişim numarası belirlenmiş ve internet sitesinde güncelleme yapılmıştır. Ayrıca mağdurların desteklenmesi için ilke kararları alınmıştır. Sigorta Tahkim Kurulu nezdindeki uyuşmazlıklarda hakların zarar görmemesi için gerekli hassasiyeti göstermesi talimatı verilmiştir.

*DASK, internet sitesi ve E-Devlet üzerinden alınan hasar bildirim yollarına ek olarak AloDask 125, Afet Davet Merkezi üzerinden 7/24 hizmet vermeye başlamıştır. Uzman atamaları başlamıştır. Seyyar Sarsıntı TIR’ı kesintisiz hizmet için bölgeye sevk edildi. DASK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yıkılan, acil yıkılan ve ağır hasarlı binaların hasar tespitlerini kullanmaya başladı ve çöken binalar için hızlı ve ilk hasarın tazmin işlemleri başlatıldı. Tazminat 24 saat içinde ödendi. Afet yönetimi Ankara Harikulade Yönetim Merkezi’nden yürütülmektedir.

*KİK, depremden etkilenen illerde 7 Şubat – 17 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında yapılacak ihaleleri aynı tarihlerde iki hafta sonraya erteledi. Bu illerden ihalelere katılan/katılmak isteyenlerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması için ihale süreçlerinde gerekli kolaylığın sağlanması amacıyla idarelerce kamuoyuna duyuru yapılmıştır. Sarsıntı felaketinin kamu ihale sözleşmeleri için mücbir sebep olduğu açıklandı.

*Bölgede oluşan ihtiyaçların idareler tarafından sorunsuz ve hızlı bir şekilde karşılanması için tedbirler alınmaya devam edilecektir. Bu çerçevede, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların limiti olağanüstü hal süresi sonuna kadar 5 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

* Ödeme süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla kurumlarımızın deprem bölgesindeki illerde harcama yetkileri ve yerine getirme görevlilerinin esnek belirlenmesine yönelik genelge yayımlanmıştır. Muhasebe hizmetlerinde aksama olmaması için en uygun birimden yetkilendirme yapılarak hizmet yürütülmüştür.

*Devlet Malzeme Ofisi (DMO), beyin sarsıntısı nedeniyle can ve mal kaybının önlenmesi ve tedavi ihtiyacının önlenmesi için alımlara öncelik verdi.

*Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin ivedilikle bölgeye ulaştırılması için DMO’ya bağlı tüm araç ve depoların kullanımı konusunda Valilikler ve AFAD ile koordineli çalışmak.

* Depremden etkilenen bölgede kullanılan araç ve iş makinelerinin yanı sıra ısınma ve aydınlatma gibi ihtiyaçlar için gerekli olan yakıtın temininde aksama olmaması büyük önem taşıyor. DMO bu amaçla ikmal ve yönlendirme çalışmalarını ilgili tüm birimlerle anlık ve uyum içinde yürütür.

* Tedarikçilerin DMO üzerinden vermiş oldukları siparişlerde haklarını kaybetmemesine ve sarsıntı felaketinin mücbir sebep olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, firmaların ek süre ve sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedilmesine yönelik taleplerinin ivedilikle değerlendirilerek sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler uygulamaya konulmuştur.

amasraajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler